کارشناس منابع آبی: شاید در سال ۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب تهران ناچار شود با تانک به بخش هایی از شهر آبرسانی کند

داریوش مختاری کارشناس ارشد حوزه منابع آبی با بیان اینکه شاید شهر تهران در سال ۱۴۰۱ وضعیتی همانند بخش هایی از اصفهان ۱۴۰۰ پیدا کند و شرکت آب و فاضلاب استان تهران ناچار شود با تانکر هایی به بخش هایی از شهر آبرسانی کند

اظهار کرد: وضعیت جیره بندی و حتی فراتر از آن دقیقا بستگی به حجم آب پشت سد ها دارد. پیشنهاد میشود شرکت آب و فاضلاب تهران وضعیت در سال های پیش که سد های اطراف تهران خالی شدند را بررسی کنند و با توجه به بارگذاری های بعدی در تهران, معلوم کنند که با چه میزان بارش, کسری مخزن سد ها برطرف خواهد شد و برای تامین تقاضای سال ۱۴۰۱ کافی خواهد بود

مهر ماه اعلام شد که ۴۵۸ ملیون متر مکعب آب در سد های تهران ذخیره شده ,در حالی که در زمان مشابه سال پیش, این مقدار برابر ۷۵۳ میلیون متر مکعب بوده است. این موضوع نشان دهنده ۲۹۵ میلیون متر مکعب کسری مخازن سد های پنجگانه تهران در مهر ماه سال جاری است و تصور کنید که دوره بارش یعنی پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰, سد های تهران نتوانند این کسری را جبران کنند.در این صورت ,به اعتقاد کارشناسان,در خوشبینانه ترین حالت, جیره بندی آب تهران در تابستان ۱۴۰۱ قطعی خواهد بود.

داریوش مختاری با بیان اینکه شاید تهران در سال ۱۴۰۱ , وضعیتی همانند بخش هایی از اصفهان ۱۴۰۰ را پیدا کند و شرکت آب و فاضلاب استان تهران ناچار شود با تانکر به بخش هایی از شهر آبرسانی کند , اظهار کرد: وضعیت جیره بندی حتی فراتر از آن دقیقا بستگی به حجم آب پشت سد ها دارد.پیشنهاد می شود شرکت آب و فاضلاب تهران وضعیت مشابه در سال های پیش که سد های تهران خالی شدند را بررسی کند و باتوجه به بارگذاری های بعدی در تهران, معلوم کنند,با چه میزان بارش,کسری مخزن سد ها برطرف خواهد شد و برای تامین تقاضای سال ۱۴۰۱ کافی خواهد بود.

این کارشناس حوزه منابع آبی اظهار کرد: به نظر می رسد: فاصله بین کم آبی های خطرناک شهر تهران هر سال, بیشتر و بیشتر می شود و معنای این وضعیت,پاسخگو نبودن جیره بندی ها برای تامین آب منازل و در نتیجه, گام گذاشتن های آغازین در مسیر خالی از سکنه شدن تدریجی شهر تهران است.این وضعیت, نتیجه بارگذاری چند برابری از توان بوم شناختی یک دشت است که در دهه های ۳۰و ۴۰ هجری خورشیدی کاملا شاداب بوده و پس ازپس از بارگذاری خطرناک روی این دشت انجام شد.اکنون این دشت با چند ملیون انشعاب آب و استقراره چند ده هزار واحد صنعتی در پیرامون آن به ویژه غرب دشت تهران,با ده ها بحران زمین شناختی روبرو شده است.

مختاری با بیان اینکه در چنین شرایطی, راهکارهای حوزه صرفه جویی, واقع بینانه ترین راهکار بوده, این در شرایطی است که قانون توسعه و بهینه سازی مصرف آب شهری (منصوب اسفند ۱۳۹۵) همچنان معطل نماند,گفت: پرهیز از بارگذاری های بیشتر نیز می تواند کمک کند.ارایه یک امار دقیقا از مسکن تهران میتواند کمک کند که آیا کمبود مسکن یک واقیت است یا اینکه یک بارگذاری اضافی و غیر ضروری برای افزایش انشعاب آب است.پرهیز از افزایش تغییر کاربری های زمین شهری پیرامون دشت تهران,پرهیز از توسعه شهرک سازی های گسترده و غیر ضروری پیرامون تهران, جزو واقع بینانه ترین راهکارهاست.

وی ادامه داد: به جز, مهاجرت یک امرخصوصی بوده و به آسانی و یا به اجبار نمیتوان از بارگذاری های فعلی انجام شده روی این منطقه جغرافیایی کاست. به ویژه آنکه گرانترین زمین های شهری کشور در کلانشهر تهران واقع شده و به طور معمول,توان جذب مهاجر کلانشهر تهران به مراتب بیش از سایر کلانشهرهاست.

به گفته این کارشناس، ۷۰ درصد آب شهر تهران از محل سدهای مخزنی تامین می‌شود و بهره ‌برداری بیشتر از آبخوان دشت تهران، به فرونشست سالیانه به میزان حدود ۴۰ سانتی متر (یعنی هر ۱۰ سال برابر ۴ متر) آن دامن می‌زند و هرگونه بهره‌برداری و قرض از حوضه‌های آبریز مجاور نیز انجام گرفته است. به نظر می‌رسد در صورتی، مخاطرات کم آبی سال ۱۴۰۱ از جیره‌ بندی فراتر نخواهد رفت که زمستان سال جاری با بارش‌ های سیل آسا روبرو باشیم.