آناتومی جعبه فیوزمدار.

آناتومی جعبه فیوزمدار.

تابلو برق اصلی که معمولاً به آن “جعبه فیوز ” می گویند قلب سیستم الکتریکی خانه شما است. این یک وسیله ضروری در دنیای مدرن و یکی از مهم ترین مکانیسم های ایمنی است که در خانه شما یافت می شود. برق خانوار شما از طریق خطوط برق هوایی، مجراهای زیرزمینی یا ترکیبی از هر دو از شرکت برق به خانه شما ارسال می شود. پس از عبور از کنتور برق خانه، انرژی به تابلوی برق اصلی فرستاده می شود تا در سراسر خانه توزیع شود. پانل اصلی مرکز توزیع برق خانه شما است که برق را به پریزها، وسایل روشنایی و لوازم خانگی در سراسر خانه تامین می کند. تابلوهای سرویس برق در انواع، اندازه ها و پیکربندی های مختلف تولید می شوند. پانل اصلی ممکن است در نمای بیرونی ساختمان نصب شود یا به طور متناوب و معمولاً در داخل ساختمان قرار گیرد و دسترسی راحت تر و امنیت بهتری را فراهم کند. پانل اصلی برق را از طریق 3 کابل ورودی اصلی دریافت می کند و سپس این برق را به بسیاری از سیم های کوچکتر هدایت می کند که مدارهایی را در سراسر خانه ایجاد می کنند. پانل قطع کننده متوسط از 2 “باس میله” اصلی تشکیل شده است که قدرت کل ساختمان را کنترل می کند. بریکرهای اصلی برق را از منبع انرژی ورودی می گیرند و به این 2 باس بار اصلی منتقل می کنند. به طور متوالی، این 2 میله باس برق را به تمام کلیدهای ثانویه منتقل می کنند. فیوز های ثانویه هر کدام مکان های جداگانه ای از خانه را کنترل می کنند. برای مثال، یکی ممکن است جریان برق را به یک اتاق خاص از خانه، مانند آشپزخانه، کنترل کند، در حالی که دیگری ممکن است جریان برق به واحد تهویه مطبوع خانه را کنترل کند. تابلوهای بزرگتر که در ساختمان هایی با ظرفیت بالاتر یافت می شوند ممکن است برق را به پنل های فرعی هدایت کنند. این پانل های فرعی دارای مجموعه ای از فیوز های مخصوص به خود هستند که برای کنترل یک جنبه خاص از خانه استفاده می شود. یک سیم ارت (معمولا مسی) به دلایل ایمنی همیشه همراه با پانل خدمات اصلی ساختمان نصب می شود. این سیم فلزی از کانکتور خنثی واقع در پانل تا یک میله فلزی که به داخل زمین رانده می شود، کشیده می شود. تابلوی برق اصلی هر خانه حاوی یک کلید مکانیکی برای هر یک از مدارهای موجود در خانه است. این سوئیچ‌ها اجازه می‌دهند تا مدار به طور عمدی قطع شود و در نتیجه برق آن بخش از خانه قطع شود. اینها زمانی استفاده می شوند که سرویس یا تعمیرات باید در جنبه های الکتریکی ساختمان انجام شود. همچنین، این کلیدها ممکن است به دلیل خرابی در مدار، مانند اضافه بار برق، به طور خودکار “قطع” شوند. این برای جلوگیری از آسیب به سیستم الکتریکی و همچنین ساختمان مانند آتش سوزی برق است. حداکثر ظرفیت آمپر توان برای خانه شما بر روی قطع کننده اصلی چاپ شده است. اکثر خانه ها دارای ظرفیت 100 آمپر هستند که برای تمام نیازهای انرژی خانه کافی است. با این حال، برخی از خانه های جدیدتر با ظرفیت 200 آمپر ساخته می شوند که از قابلیت انرژی کافی در آینده اطمینان حاصل می کنند. برخی از خانه های قدیمی ممکن است با ظرفیت 60 آمپر یا کمتر پیدا شوند. این آمپر در حال حاضر برای نیازهای خانگی مدرن ناکافی در نظر گرفته می شود و این خانه ها به دلایل ایمنی باید ارتقاء الکتریکی داشته باشند.

آناتومی جعبه فیوزمدار.

آناتومی جعبه فیوزمدار.

منبع مقاله: http://EzineArticles.com/1328197