به منظور مدیریت و ارتقاء کمّی و کیفی آب شرب شهروندان عملیات اصلاح و توسعه شبکه و انشعاب فاضلاب  در شهرستان بهارستان در حال انجام می باشد .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان با اعلام خبر مذکور اظهار داشت :
در راستای انجام مصوبات کمیته تنش آبی مبنی بر اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه و خارج سازی خطوط فرسوده و قدیمی از مدار توزیع و تاکیدات جناب آقای مهندس لدنی نژاد مدیر عامل محترم شرکت در همین خصوص ، علیهذا عملیات اصلاح و توسعه مطابق برنامه زمانبندی شده طی چهار ماه گذشته امسال در دستور کار قرار گرفته و مطابق اولویت بندی صورت گرفته در مناطق و خیابانهای شهر گلستان و شهرکهای تابعه انجام شده و همچنان در حال می باشد .
سید محمد رضازاده ضمن تشریح عملیات انجام شده در این خصوص گفت :
اجرای پروژه اصلاح خطوط توزیع طی چهار ماه اول امسال و با صرف هزینه های لازم به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری و سرمایه ای جمعا به طول ۱۵۰۰ متر و توسعه شبکه به طول ۱۰۰ متر در اقطار ۱۱۰و ۱۶۰ میلیمتر از جنس پلی اتیلن در خیابانهای شهید شکری ، فردوسی ، ارغوان ، آفرین و نبوت طرفین بلوار امام خمینی (ره) به منظور جبران کمبود آب و تقویت لازم در خصوص افت فشار در شبکه توزیع انجام و در مدار بهره برداری قرار گرفت .

مهندس رضازاده یاد آور شد : در ادامه این عملیات و همزمان با اصلاح شبکه تعداد ۱۵۰ رشته انشعاب نیز اصلاح و بازسازی و یا کلا تعویض گردید . و در همین راستا اصلاح و بهسازی الباقی خطوط و شبکه ها و همچنین انشعابات معیوب در دستور کار قرار دارد و مطابق برنامه انجام خواهد شد .