مدیر امور بازرگانی شرکت فاضلاب تهران اظهار امیدواری کرد: تا پایان امسال برای اجرای ۱۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران، علی اصغر شم آبادی با اشاره به برنامه شرکت برای برگزاری مناقصه و اجرای شبکه تا پایان سال گفت: عمده مناطقی که در رابطه با آنها قرارداد اجرای شبکه فاضلاب خواهیم داشت، مناطق غربی و مرکزی تهران است.

وی افزود: از این حجم برنامه، از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۹ قرارداد برای اجرای ۶۵ کیلومتر لوله گذاری با اعتباری بالغ بر ۱۲۵۰ میلیارد ریال  منعقد شده است.

شم آبادی در ادامه به برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اشاره کرد و گفت: در راستای عملیاتی کردن مصوبه الزام تمام دستگاه‌های اجرایی به انجام انواع معاملات متوسط و بزرگ، در سامانه «ستاد»، شرکت فاضلاب تهران نیز از تمامی پیمانکاران خود خواسته که برای ارسال مدارک و اسناد شرکت در مناقصات، از طریق ثبت نام در این سامانه اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به تسهیل و تسریع در فرآیندهای مناقصات و کاهش هزینه‌ها با استفاده از سامانه ستاد، گفت: بر همین اساس ضمن اطلاع رسانی مناقصات شرکت و افزایش بیش از پیش شفافیت برگزاری مناقصه، کلیه مراحل انجام  آن از ثبت درخواست خرید، فروش اسناد مناقصه، دریافت اسناد ارزیابی کیفی، پیشنهادات فنی  و پیشنهادات قیمت، بصورت الکترونیکی در بستر این سامانه انجام  می شود.

 

منبع : ابفا تهران