مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران گفت: از ابتدای سال جاری آبی تاکنون افزون بر ۶۰۰۰متر عملیات لوله گذاری و توسعه خطوط آبرسانی در شهرها و روستاهای زیر پوشش این شرکت اجرا شده است.

سیدعلی لدنی نژاد افزود: بخشی از این پروژهها در چارچوب ارتقا و تامین آب شرب و بخشی دیگر نیز به منظور تامین اهداف پدافندی و پشتیبانی در پیشگیری از قطع آب در روزهای اوج مصرف انجام شده و آماده بهرهبرداری است.
لدنی نژاد افزود: این اقدامات در شهرهای پرند، رباط کریم ، نصیرشهر، چهاردانگه و روستاهای چیچکلو در اسلامشهر و علی آباد قاجار در چهاردانگه اجرا و بهرهبرداری شده است.