سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان از ایجاد افزون بر پنج هزار کیلومتر شبکه توزیع آب در مناطق شهری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری نیا  در جلسه شرکت آب و فاضلاب استان افزود: وظیفه این شرکت تامین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی و همینطور جمع آوری و دفع فاضلاب های خانگی است.

وی همچنین با بیان اینکه افزون بر ۴۹ شهر در گیلان زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری استان است، اظهار داشت: برای تامین آب آشامیدنی ۳۹۰ هزار مشترک  با آحاد  ۵۲۰ هزار فقره در استان و همچنین بیش از یک میلیون نفر از جمعیت روستاهای همجوار از منابع آب های زیر زمینی و سطحی که شامل  ۲۴۷ حلقه چاه عمیق، نیمه عمیق، فلمن، هفت دهنه چشمه و سد سفید رود از طریق دو تصفیه خانه بزرگ آب گیلان و اضطراری با ظرفیت در مجموع  ۱۲۶ میلیون متر مکعب در سال استفاده می شود.

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: آب های استحصالی پس از تصفیه فیزیکی، شیمیایی و گندزدایی از طریق افزون بر ۷۲۰ کیلومتر خط انتقال و بیش از پنج هزار کیلومتر شبکه توزیع  تحویل مشترکان خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه ۹۹٫۸۵ درصد جمعیت شهری گیلان زیر پوشش شبکه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی قرار دارند، یاد آورشد: مجموع مخازن ذخیره آب در استان افزون بر ۲۸۰ هزار متر مکعب و تعداد شیرهای تخلیه برای شستشو شبکه ۹ هزار فقره است.

باقری نیا در ادامه اذعان داشت:  از این میزان  هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه توزیع  با ۵۰۰ شیر تخلیه مربوط به شهر رشت است.