احداث تصفیه خانه فاضلاب در فاز ۴ شهر جدید سهند

احداث تصفیه خانه فاضلاب در فاز ۴ شهر جدید سهند