تلفن های تماس :

دفتر مرکزی :  ۴-۰۲۶۳۶۳۳۱۶۲۲     –     ۳-۰۲۶۳۶۳۳۳۳۶۲

فکس :  ۰۲۶۳۶۳۳۱۶۲۵

مدیر فنی و فروش ( ارسلان احمدی )

مدیر فروش ( علی شیرزاد )

 مدیر عامل ( حسین عسگری )

آدرس : کرج ، جاده ماهدشت ، منطقه کارگاهی صنعتی زیبادشت ، خیابان صنعت ، نبش خیابان صنعت سوم ، پلاک ۱۲

آب ثمین بر روی نقشه :