محمدرضا بختیاری افزود: تهران به دلیل جمعیت بالا، رتبه دوم فقر منابع آبی را دارد و سرانه آب هر تهرانی در حالی حدود ۳۵۰ متر مکعب است که این رقم در کشور ۱۶۰۰ متر مکعب است.
بختیاری ادامه داد: معنی این عبارت پایین بودن سطح بارش ها نیست، اتفاقا متوسط بارندگی در تهران حدود ۲۷۰ الی ۲۸۰ میلیمتر است که از متوسط ۲۵۰ میلیمتری کشور هم بالاتر است اما مساله اصلی به جمعیت بالای این شهر مربوط می شود.
او با اشاره به جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفری تهران، گفت: در یک درصد مساحت کشور، حدود ۲۰ درصد جمعیت کل کشور قرار دارد. همین مساله موجب شده که سرانه آب در تهران حدود یک پنجم متوسط کشور است.
هم اکنون سرانه آب هر نفر در کشور حدود ۱۶۰۰ متر مکعب است در حالیکه این عدد برای تهرانی ها تنها ۳۵۰ مترمکعب است. او با بیان اینکه حجم بالای مصرف آب در فقر آبی تهران هم بی اثر نبوده است افزود: بر اساس آمار موجود هر تهرانی به طور متوسط ۲۴۰ لیتر در شبانه روز آب مصرف میکند در حالیکه متوسط کشوری این عدد تنها ۲۰۰ لیتر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیلان منفی آبی تهران را سالانه ۱۵۰ میلیون متر مکعب برآورد کرد و افزود: این بدانمعناست که هر سال ۱۵۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی ذخایر زمینی، آب برداشت میکنیم و ورشکستگی آب را در کشور رقم می زنیم.
او ادامه داد: برای درک بزرگی این عدد باید گفت که حجم مخزن سد امیرکبیر حدود ۱۸۰ میلیون مترمکعب است و در واقع هر سال معادل ظرفیت ذخیره سازی این سد، مازاد برداشت از منابع زیر زمینی داریم.
بختیاری به وضعیت برداشت آب در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: معمولا کشورهای اروپایی سالانه ۲۵ درصد منابع تجدید پذیر خود را استفاده میکنند در حالیکه حداکثر میزان مجاز برداشت ۴۰ درصد است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ما در حال حاضر ۸۵ درصد یعنی دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر خود برداشت میکنیم.

او همچنین میزان مصرف فعلی آب در شهر تهران را سه میلیون و ۶۸۰ هزار متر مکعب اعلام کرد و افزود: میزان مصرف در مقایسه با پارسال تغییر چندانی نداشته اما در مقایسه با سال ۹۸ یعنی قبل از همهگیری کرونا حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.
بختیاری با بیان اینکه تهرانی روزانه معادل ۱.۳ دریاچه چیتگر آب مصرف میکنند، ادامه داد: وضعیت ذخایر سدهای پنجگانه تهران سال گذشته یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر مکعب بوده که امسال به حدود ۷۹۰ میلیون متر مکعب رسیده که حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب به اندازه حجم دو سد ماملو و لتیان کاهش منابع آبی داریم.
به گفته او ۵۰ درصد مردم تهران کمتر از حد نرمال که ۱۴ متر مکعب است، آب مصرف می کنند ۳۰ درصد تهرانی ها کمی بیش از الگوی مصرف و ۲۰ درصد مصرف غیر متعارف دارند.