استفاده از باکتری های حریص جهت تولید انرژی از فاضلاب »»» مطالعات جدید نشان می دهد که فاضلاب، محتوی منابع انرژی سرشاری است که می توان با استفاده از باکتری ها، از آن ها بهره برد.

فاضلاب شهری محتوی مواد آلی مختلفی است که عموما از سرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها حاصل می شود. این مواد آلوده کننده ی محیط زیست هستند. حجم مواد آلی موجود در فاضلاب نسبت به حجم فاضلاب شهری آنقدری نیست که بتوان از روش های مستقیم برای بازیافت آن ها استفاده کرد.

اساس استفاده از باکتری های حریص جهت تولید انرژی از فاضلاب به این ترتیب است که باکتری هایی که در محدودیت غذایی قرار داده شده اند، در معرض حجم کمی از پساب قرار می گیرند. باکتری ها به سرعت شروع به مصرف مواد آلی می کنند و به علت سرعت بالای مصرف، توانایی و فرصت هضم تمامی مواد آلی را ندارند.

با استخراج مواد آلی هضم نشده از باکتری ها می توان علاوه بر تولید محصولات با کیفیت، به تولید انرژی پرداخت و با ادامه ی این روش، پساب تا حد قابل قبولی تصفیه می شود.

این روش که پایدارسازی تماسی (contact stabilization) نام دارد، توانایی بازیافت ۵۵% مواد آلی فاضلاب را دارد. روش پایدار کردن تماسی رهیافت بسیار ارزشمند و بزرگی است. زیرا روش های رایج توانایی جذب حداکثر ۲۰% تا ۳۰% مواد آلی را دارند.

طبق بررسی ها و محاسبات صورت گرفته، این روش انرژی کافی برای تصفیه پساب بدون استفاده از انرژی الکتریسیته ی اضافی را داراست، به بیان دیگر، بدون صرف انرژی می توان فاضلاب را تصفیه کرد.

مراکز صنعتی علاقه ی خود را به استفاده از روش پایدار کردن تماسی نشان داده اند و برای بررسی های تکمیلی، واحدهای آزمایشی با حجم محدود راه اندازی شده است.

 

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن