اسمز معکوس آبهای خالص (Double RO)

اسمز معکوس آبهای خالص (Double RO)

در اسمز معکوس دوگانه یا دوبل از دو مدول متوالی برای تولید آب تقریبا بدون املاح استفاده می شود. در مدول اول حدود ۹۹ درصد املاح آب حذف می شود. در مرحله دوم نیز املاح باقیمانده حذف می شوند تا آبی نسبتا خالص و نزدیک به آب مقطر تولید شود. این سیستم قادر است بیش از ۹۹ درصد از املاح آب را حذف نماید و آب خالص تولید کند. آب تولیدی این دستگاه برای تولید آب فوق خالص به کار می رود.

آب خالص به آب‌های خالص تر از آب مقطر که هدایت الکتریکی آنها کمتر از ۲ میکرو زیمنس تا نیم میکرو زیمنس بر سانتیمتر باشد اطلاق می‌شود. هدایت الکتریکی آب فوق خالص (Ultra pure) نیز کمتر ازنیم میکرو زیمنس بر سانتیمتر می باشد. حداکثر خلوص آب ازنظر هدایت الکتریکی تا ۰٫۰۵۶ میکرو زیمنس می‌تواند برسد. غالباً در زمان کنترل آب فوق خالص بجای محاسبه هدایت الکتریکی از واحد مقاومت الکتریکی که بر حسب مگا اهم که معکوس میکرو زیمنس است، استفاده می‌شود. به این ترتیب مقاومت الکتریکی آب فوق خالص با هدایت الکتریکی ۰٫۰۵۶ میکرو زیمنس ۱۸ مگا اهم است.

آب فوق خالص به آب دیونیزهای گفته می‌شود که در پروسه تولید مراحل حذف ذرات غیر یونی کلوئیدی و باکتری یا ویروس و مواد آلی که به شکل غیر یونی ممکن است در آب اولیه بوده‌اند به وسیله فیلتراسیون از آب اولیه حذف شده باشند.

در سیستم های دیونایزر خصوصاً در روشهای قدیمی صرفاً از فیلتر‌های رزینی کاتیونی و آنیونی استفاده می‌ شده‌ است که در آن صورت فقط حذف ذرات یونی مورد توجه قرار داشتند.

در سیستم های جدید دیونایزر (آب خالص ساز) از فیلترهای او لترا فیلتر، نانو فیلتر و اسمز معکوس که ذرات تا سایز ۰٫۰۰۰۱ میکرون را غربال می‌کنند استفاده می‌شود.

با تلفیق این فیلترهای غشایی با یک سیستم دیونایزر مانند mixed bed و EDI می‌توان به یک آب فوق خالص دست یافت. اسمز معکوس قادر است بیشتر املاح آب را حذف کند در نتیجه هزینه نگهداری و راهبری دستگاههای یون زدا(دیونایزر) کاهش می یابد. آب فوق خالص در کلیه آزمایشهای HPLC و نانوتکنولوژی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه تصفیه آب دارویی

دستگاه تصفیه آب دارویی با ظرفیت ۵ متر مکعب در شبانه روز 

مشخصات دستگاه :

سطر اول

سطر دوم

سطر سوم

سطر چهارم

اسمز معکوس آب دریا | آب شیرین کن ۵۰ متر مکعب

اسمز معکوس آب خالص | ۳۶+۲۴ متر مکعب در شبانه روز 

مشخصات دستگاه :

سطر اول

سطر دوم

سطر سوم

سطر چهارم

اسمز معکوس آب خالص | ۱۰۰+۷۵ متر مکعب در شبانه روز 

مشخصات دستگاه :

سطر اول

سطر دوم

سطر سوم

سطر چهارم