اسمز معکوس

در این سیستم آب توسط پمپ های فشار قوی به داخل غشاء های نیمه تراوا که دارای منافذ بسیار ریزی به قطر تقریبی ۱/۰ نانومتر می باشد تزریق می گردد . این منافذ از عبور مولکول هایی که بزرگتر از مولکول های آب می باشند جلوگیری می نمایند و آب تقریباً خالص ( Permeate ) از یک سمت و آب تغلیظ شده ( پر املاح یا آب نمک Brine ) از طرف دیگر جریان می نماید . اسمز معکوس می تواند حدود ۹۰ تا ۹۹% کلیه املاح آب ( T.D.S ) و کلوئیدی موجود در آب را حذف نماید این املاح شامل نمک های سدیم، پتاسیم، سولفات، بی کربنات و سلیکات و باکتری ها و ویروس ها و سایر املاح محلول در آب می باشند . مزیت استفاده از این دستگاه نسبت به روش های دیگر، صرفه اقتصادی، مصرف انرژی کم، عدم آلوده سازی محیط زیست و سهولت کار با این دستگاه و کاهش هزینه های تعمیراتی و نگهداری می باشد.