دیر امور آب و فاضلاب شهری دوگنبدان گفت: در سال جاری بیش از ۱۳۰۰ مورد اتفاقات در شبکه توزیع و خطوط انتقال آب شرب و شبکه فاضلاب دوگنبدان بررسی و رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام پاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در این منطقه در همین مدت بیش از سه هزار متر شبکه توزیع اصلاح و توسعه  یافت.

وی با بیان اینکه ۱۴۰ مورد از حوادث آب و فاضلاب شهری مربوط به شبکه فاضلاب بود، اظهار داشت: همچنین در نیمه نخست سال جاری بیش از ۹۰۰ مورد تعویض لوله  و بیش از ۲۰ مورد تعمیر شیر فلکه در دوگنبدان انجام شد.

پاد تصریح کرد: فرسودگی لوله های آب سبب هدر رفت آب شده و بهینه سازی مصرف آب را کاهش می دهد.