برای سال ۱۳۹۹
۲۶ طرح آبرسانی وفاضلاب در البرز افتتاح می شود.

توسطآبفای استان البرز ۲۶ طرح عمرانی با هزینه ۶۲۰ میلیارد ریال وفاینانس خارجی ۱۸ میلیون یورو برای سال ۱۳۹۹ آماده افتتاح خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی،مهندس ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز اظهار داشت: به دنبال ادغام و یکپارچه سازی فعالیتهای شرکت های آبفای شهری و روستایی البرز از آغاز سال جدید،چهار طرح از برنامه های عمرانی آبفای شهری با اعتبار ۱۸۰ میلیارد ریال به همراه ۱۸ میلیون یورو فاینانس خارجی و ۲۲ طرح از برنامه های آبفای روستایی با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال برای افتتاح درسال ۹۹ آماده بهره برداری می شوند.

وی افزود:چهار طرح نخست مربوط به تکمیل وبهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کرج به روش فاینانس خارجی وطرح فاضلاب مهدی آباد چهارباغ به همراه دوباب مخزن ذخیره آب با مجموع ۱۵ هزار متر مکعب درشهرهای فردیس ومهرشهراست.

منبع: پایگاه خبری شرکت آب و فاضلاب استان البرز