مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: هر یک درجه افزایش دمای هوا، ۶۰تا ۷۰میلیون لیتر مصرف آب شرب را در تهران افزایش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: هر یک درجه افزایش دمای هوا، ۶۰تا ۷۰میلیون لیتر مصرف آب شرب را در تهران افزایش خواهد داد. محمد رضا بختیاری با اشاره به وضعیت نارنجی منابع آبی تهران گفت: در مقایسه با سال گذشته امسال تهران دو تا سه درجه افزایش را ثبت کرده است.
بختیاری گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۳۵ میلیون مترمکعب آب شرب در شهر تهران مصرف شده است، این رقم گویای این مطلب است که مصرف آب شرب در تهران، هیچ روزی کمتر از سه میلیون مترمکعب نبوده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به مصرف ۳میلیون و ۷۰۰هزار مترمکعبی آب در شهر تهران در روزهای اخیر گقت: صنعت آب روزهای سختی را سپری میکند و آبفای استان تهران با تمام ظرفیت درحال خدمات رسانی و تامین و توزیع آب است و تا امروز در شهر تهران حتی یک ساعت نیز قطعی آب نداشتیم. بختیاری گفت: هم اکنون مخازن سدهای تهران حدود ۷۰۰میلیون مترمکعب است و این درحالی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته یک میلیارد و ۸۰میلیون مترمکعب بوده است.