آغاز عملیات اجرایی اولین تصفیه‌خانه سپتاژ کشور

آغاز عملیات اجرایی اولین تصفیه‌خانه سپتاژ کشور