استاندار قم با اشاره به صدور مجوز شروع عملیات اجرای خط انتقال تصفیه خانه فاضلاب پردیسان گفت: تکمیل طرح فاضلاب و اجرای ۲۲ کیلومتر خط انتقال فاضلاب پردیسان از اولویتهای اصلی استان قم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست  در جمع خبرنگاران از رفع مشکل تأمین اعتبار و صدور مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برای اجرای خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب پردیسان خبر داد.

استاندار قم با اشاره به اقدامات متعدد صورت گرفته طی سال‌های اخیر از جمله اجرای ۴۰ کیلومتر شبکه‌ های فرعی و خط انتقال اضطراری فاضلاب مسکن مهر بیان کرد: این اقدامات به عنوان راه حل کوتاه مدت و در راستای حل فوری معضل رها سازی فاضلاب در معابر و داخل محلات مسکن مهر انجام شده است.

وی گفت: با توجه به طرح اقدام ملی مسکن با هدف جهش تولید مسکن و نیاز مبرم به ایجاد زیرساخت‌ های فاضلاب در منطقه پردیسان، تکمیل طرح فاضلاب پردیسان و اجرای ۲۲ کیلومتر خط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت ۵۵ هزار متر مکعب در شبانه روز با برآورد اعتبار مورد نیاز حدود ۴,۵۰۰ میلیارد ریال جز یکی از اولویت‌ های اصلی استان بوده است.

سرمست همچنین با اشاره به اجرای ۱۰۷۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و احداث تصفیه خانه‌های فاضلاب با ظرفیت تجمعی ۱۲۰ هزار متر مکعب در شبانه روز در شهر قم افزود: با استفاده حداکثری از ظرفیت تأسیسات موجود حدود ۳۸ درصد از جمعیت شهر قم تحت پوشش خدمات جمع آوری و تصفیه فاضلاب قرار گرفته است.