بهره برداری از تصفیه خانه آب شهرجدید هشتگردبا برداشت از آب سد طالقان باحضوراستاندار از ۱۴ تیرماه آغاز شد.
مهندس رضایی فر مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان البرز دراین باره گفت:درمجموعه عملیاتی مشترک با شرکت آب منطقه ای استان البرز و آبفای شهری البرز این تصفیه خانه بهمراه مجموعه مخازن ذخیره و خطوط توزیع باصرف هزینه ای بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید ودرمرحله ی اول فعلی جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر درشهرجدید هشتگرد دربخش مسکن مهر(درفاز ۷) زیر پوشش آبرسانی قرار گرفتند.
وی ظرفیت فعلی این تصفیه خانه را ۵۰ لیتر درثانیه ذکرکرد و بیان داشت:کار احداث تصفیه خانه که بصورت پکیج تصفیه(فیلترهای شنی تند) ساخته شده،توسط شرکت آب منطقه ای آماده شده وبرای اینکار اعتباری بالغ بر۱۰۰ میلیارد ریال از محل طرح های عمرانی هزینه شده است.
مهندس رضایی فر ادامه داد:آبفای شهری البرز درعملیاتی جداگانه احداث دو مخزن ذخیره ی آب به حجم ۱۰ هزار و ۵ هزار مترمکعب ،همراه با اجرای ۵/۱۳ کیلومتر شبکه توزیع و خط اصلی توزیع آب به اقطار مختلف و نیز ۱۵۰۰ متر لوله گذاری مابین دو مخزن ذخیره رااجرا نموده است که برای مجموعه ی این پروژه ها اعتباری بالغ بر۱۲۰میلیارد ریال صرف شده است.