رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از کاهش ۶۰درصدی بارش های کشور طی فروردین و اردیبهشت امسال خبر داد و در ادامه با اشاره به میزان بارشها از ابتدای سال جاری آبی (مهرماه ۹۹)گفته بود که میزان بارندگی حوضه آبریز شهر تهران ۳۸درصد کاهش داشته است

این کاهش چشمگیر بارندگی با روند افزایش میانگین دمای هوای همراه شده و همین مسئله روی میزان مصرف آب در تهران اثر میگذارد؛ به گونه ای که تهران به طور متوسط امسال هفت درجه نسبت سال گذشته گرمتر بوده است و میانگین دمای هوا در کشور در اردیبهشت ماه حدود ۲تا ۲٫۵درجه بیشتر از برآوردها و پیشبینی ها بود.
در یک بررسی اجمالی متوسط بیشینه دمای هوای شهر تهران در هفته منتهی به ۳۱اردیبهشت ماه ۳۲٫۵درجه بوده که این رقم نسبت به مشابه سال قبل ۵ درجه افزایش داشته است.

در رکوردی تازه و تا پیش از کاهش امیدوارکننده دمای هوا طی روزهای چهارم و پنجم خردادماه مصرف آب تهران به سه میلیون و ۵۶۰مترمکعب رسید.
بر اساس گزارشها تا تاریخ ۳۱اردییبهشت ماه ۱۴۰۰و قبل از شب نیمه شب بارانی تهران در پنجم خردادماه، حجم ذخیره سدهای استان تهران ۸۱۸میلیون مترمکعب بوده است که این رقم در سال گذشته ۱۰۷۸میلیون مترمکعب بوده است.
هم اکنون حجم سد لار ۱۴۸میلیون مترمکعب، سد لتیان ۶۲میلیون مترمکعب، سد ماملو ۱۱۳میلیون مترمکعب، سد طالقان ۳۱۵ میلیون مترمکعب و سد امیرکبیر ۱۸۱میلیون مترمکعب است.
حال باید دید مسئولیت پذیری کلیه مصرفکنندگان آب در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و شهری میتواند جلو خساست بارش های امسال را بگیرد.