با انجام عملیات بازسازی خط انتقال ۲۵۰میلیمتری و رینگ شبکه، بخشی از مشکل تامین آب چهار روستای شهر کهریزک در زمان اوج مصرف برطرف شد

سرپرست امور آبفای کهریزک با اعلام این خبر گفت: عملیات بازسازی خط انتقال ۲۵۰متری روستای جهان آباد بالا که آب چاه های این روستا را به شبکه توزیع آب کهریزک منتقل میکند، انجام شد و حدود ۴۰متر از این خط لوله که دچار پوسیدگی شده بود از مدار بهره برداری خارج و لوله جدید جایگزین آن شد.
امید صابری رونقی افزود: با انجام این عملیات، خط انتقال روستای جهان آباد بالا که از روی رودخانه کن عبور می کند به خط انتقال روستای جهان آباد پایین، تورقوزآباد، قیصرآباد وخط انتقال شهرکهریزک متصل شد که در پی آن بخشی از مشکل تامین آب این روستاها و بخشی از مشترکان شهر کهریزک در هنگام اوج مصرف و یا از مدار خارج شدن برخی خطوط برطرف شد.

امور آب و فاضلاب کهریزک آبفای منطقه ۶تهران در جنوب شهرستان ری واقع است و جمعیت شهری و روستایی افزون بر ۸۱هزار نفر (۶۶هزار نفر شهری و ۱۵هزار و ۴۰۰نفر روستایی) را زیر پوشش دارد.