امور خطوط اصلی انتقال شرکت فاضلاب تهران با هدف تدقیق و به‌روزرسانی پایگاه داده‌های خود، پروژه برداشت مختصات دقیق تمامی منهول‌های خطوط ۱۰۰۰ میلی‌متر و بالاتر در سطح شهر تهران را عملیاتی کرد و تاکنون مختصات ۳۹۰ منهول در پایگاه داده نرم‌افزار GIS ثبت شده است.

مدیر امور بهره‌برداری خطوط اصلی انتقال شرکت فاضلاب تهران با بیان این مطلب گفت: امور خطوط اصلی انتقال از شهریور ماه سال ۱۳۹۹ طی برنامه‌ یک ساله این عملیات را آغاز کرد و تمامی مراحل برداشت و ثبت مختصات ‌ا با دقت بسیار بالا و خطای کمتر از پنج سانتی‌متر انجام شد.

بامداد وهابی مقدم افزود: عملیات برداشت مختصات منهول‌های شبکه جمع‌ آوری فاضلاب با استفاده از یک‌دستگاه GPS دو فرکانسه صورت می‌گیرد.

وهابی مقدم با بیان این‌که با اجرای این عملیات اطلاعات مختصاتی و نقشه‌های دقیقی توسط نرم‌افزارهایی مانند GIS از مسیر فاضلاب‌روها و موقعیت منهول‌ها تهیه می شود، گفت: این پایگاه داده در زمان بارندگی‌ های شدید و یا در مواقعی که به علت ترمیم آسفالت خیابان‌ها، دریچه منهول‌ ها پوشیده می‌شود، به نیروهای بهره‌بردار در شناسایی مسیر خطوط فاضلاب رو و منهول‌ ها کمک می‌کند.

او افزود: هم‌چنین این اطلاعات در مواقعی که در یک خیابان، خطوط فاضلاب‌ روی اصلی و فرعی به موازات هم اجرا شده‌ باشد، تفکیک و شناسایی را تسهیل می‌کند.

یکی از الزامات بهره‌برداری و نگهداری دقیق از سیستم‌های جمع‌ آوری و انتقال فاضلاب، وجود پایگاه داده (Database) صحیح و منطبق بر واقعیت از تمامی عوارض سطحی و زیرسطحی است.