مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت و کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: برنامه جامع ایمنی برای تضمین کیفیت آب در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور باید تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کوشیار اعظم واقفی ظهر سه شنبه در همایش کنترل کیفی و آزمایشگاه های آب و فاضلاب در مشهد، با اشاره به اینکه ۸۱۰ آزمایشگاه برای کنترل کیفیت آب و فاضلاب در کشور فعال هستند اظهار کرد: برنامه جامع ایمنی برای تضمین کیفیت آب باید تدوین شود. 

وی افزود: افزایش تعداد آزمایشگاه های میکروبی و شیمیایی حوزه آب و فاضلاب در کشور را در دستور کار قرار داده ایم که بنا بود این مهم به یک هزار و ۱۷۱ آزمایشگاه افزایش یابد و از این طریق در هر شهرستان یک آزمایشگاه میکروبی و در هر سه شهرستان یک آزمایشگاه شیمیایی فعال می شد. 

مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت و کیفیت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تاکید کرد: اما به دلیل عدم حمایت های مالی و نیروی انسانی این هدف به نتیجه نرسیده و محقق نشده اما تلاش نیروی انسانی موجود با تعداد آزمایشگاه های فعال طی سالهای گذشته برای پوشش کنترل کیفی آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای کشور قابل توجه بوده است. 

وی ابراز کرد: حرکت به سوی راه اندازی روش های جدید و پیشرفته تصفیه و گندزدایی آب با توجه به رشد آلاینده ها در سفره های زیرزمینی بر اثر خشکسالی ها از برنامه های در دست اقدام وزارت نیرو است.