رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز ملی خلیج فارس را با تاکید بر اقدامات محیط زیستی برای حفظ اکوسیستم این دریای ارزشمند، گرامی داشت و گفت به حراست از محیط زیست خلیج فارس متعهدیم .

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس است؛ به همین مناسبت عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیام خود با تاکید بر اهمیت دریای فارس از لحاظ محیط زیستی، این روز را گرامی داشت.

متن پیام به شرح زیر است:

به نام یزدان

روز دهم اردیبهشت هر سال به نام پهنه دریایی خلیج فارس زمین نام‌گذاری شده است؛ روز «خلیج فارس» نامی است که هویت و همبستگی سرزمین کهن ما را تا همیشه با خود همراه دارد.

خلیج فارس از اکوسیستم ویژه، مهم و ارزشمندی در جهان برخوردار است هرچند این پهنه ارزشمند بسیار شکننده است و آلاینده‌ها همراه با تغییرات اقلیمی می‌تواند آسیب جدی به آن وارد سازد. همچنین بستر دریا محل میدان‌های نفتی و گازی، و تردد شناورها و نفتکش‌ها قرار دارد که در کنار پساب‌ های آب شیرین کن‌ها، پساب‌ های صنعتی و شهری، تهدیدی برای اکوسیستم دریای فارس محسوب می‌شود که آسیب آنها گاهی جبران ناپذیر است.

سازمان حفاظت محیط زیست به نگهداری و حراست از محیط زیست خلیج فارس متعهد است و برای حفاظت از این موهبت بی‌همتا در حال تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی»

در برنامه هفتم توسعه است. هدفی بزرگ که آرزو می‌کنم با یاری تمام افراد و دستگاه‌های ذی ربط و ذی نفع کشور تحقق یابد.

اینجانب روز ملی خلیج فارس را به ایرانیان، همکاران سربلندم در سازمان محیط زیست، ساحل‌نشینان و همسایگان گرامی در حاشیه خلیج همیشه فارس تبریک و خجسته باد می‌گویم. باشد که همه با هم در حفظ و حراست از این گنجینه تاریخی و طبیعی، هم‌آهنگ و همنوا باشیم.

عیسی کلانتری
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

منبع: خبرگزاری مهر