معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶تهران گفت: نشت مواد نفتی و آتش سوزی در این پالایشگاه به منابع تامین آب شرب این منطقه آسیبی وارد نکرده است.

حسین نامداری گفت: پس از بروز حادثه نشت مواد نفتی و آتش سوزی در مخازن پالایشگاه بزرگ تهران از ۱۶حلقه چاه شهری و روستایی محدوده پالایشگاه نمونه برداری و ترکیبات نفتی و مواد آلی آنها اندازهگیری شد و نتایج حاصل از نمونه برداری ها موید سلامت آب شرب آن محدوده است.
نامداری خاطرنشان کرد: پایش سلامت آب شرب و سنجش آلاینده های نفتی با هماهنگی مرکز بهداشت با جدیت و به طور مستمر تا حصول اطمینان از تاثیرگذارنبودن حادثه روی منابع تامین در میان مدت و درازمدت ادامه خواهد داشت.
در روزهای گذشته نشت یکی از مخازن ضایعات نفتی پالایشگاه تهران موجب آتش سوزی شد که با تلاش نیروهای امدادی و آتشنشانی و انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران پس از ۲۴ساعت آتش سوزی این پالایشگاه مهار شد.