سرخه- تخلیه پساب های صنعتی یک واحد تولیدی در جنوب سرخه تا کیلومترها روان آب را در بیابان‌های این شهرستان جاری ساخته و نگرانی‌هایی را برای دوست‌داران محیط زیست فراهم کرده است.

به گزارشخبرنگار مهر، تخلیه پساب های صنعتی یکی از واحدهای تولیدی در بیابان‌های جنوب شهرستانسرخهتا کیلومترها ادامه یافته و به کویر متصل می‌شود این موضوع نگرانی‌هایی را برای دوست داران محیط زیست در استان سمنان پدید آورده است.

تاکنون محیط زیست استان سمنان در اینبارهواکنشی نشان نداده اما مشاهداتخبرنگار مهرنشان می‌دهد این پساب ها مدت‌ها است که در این منطقه جریان دارد.

پساب های صنعتی مخاطرات بسیاری را برای محیط زیست به دنبال دارد که از جمله آنها می‌توان به آلودگی غذای وحوش، اشتباه در تشخیص آب جاری از سوی پرندگان مهاجر و تجمع به هوای یافتن آب در نتیجه مسمومیت، آلودگی منابع آبی، تبخیر و بازماندن رسوب‌های صنعتی و… اشاره کرد.

محیط زیست در قبال واحدهای آلاینده در کنار اخطار، تعطیلی و جریمه، مالیات سنگین نیز در نظر گرفته است.

منبع : خبرگزاری مهر

»»» مشاهده مقالات دیگر