هوشیاری گروه کشف آب غیرمجاز آبفای منطقه ۳شهر تهران منجر به شناسایی دو دستگاه کنتور مفقودی در بوستان لاله و جلوگیری از ادامه تداخل آب شرب و خام این بوستان شد

مدیر ناحیه یک آبفای منطقه ۳شهر تهران با اعلام این خبر گفت: پس از کشف این کنتورهای مفقود شده و مطابقت و اصلاح انشعاب های آن روی نقشه ،GISکلیه محفظه های کنتور بوستان لاله مرئی سازی و مانور انشعاب های آن اجرا شد.
علی بهادری به پیماش بوستان لاله طی دو ماه اخیر اشاره کرد و افزود: در جریان اجرای این عملیات، خطوط ۱۰۰و ۱۵۰میلیمتری و شیرخط ۱۰۰میلیمتری این بوستان که سالیان متمادی مفقود بود، نوسازی و مرئی سازی شد.
او ادامه داد: اجرای ویدئومتری شبکه آب، بررسی احتمال اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه آب شرب داخل بوستان لاله و جابجایی و اصلاح مجدد محل نصب دو دستگاه کنتور به منظور جلوگیری از احتمال اخذ انشعاب غیرمجاز از دیگر اقداماتی است که انجام گرفته است.

بهادری خاطرنشان ساخت: در پی شناسایی تداخل آب خام شهرداری با آب شرب بهداشتی دستشویی های عمومی پارک لاله با همکاری کارشناس رسمی دادگستری و تامین دلیل موضوع اختلاط آب در حضور کارکنان شهرداری بوستان، به قطع آن انشعاب اقدام شد.