معاون بهره برداری و توسعه شرکت آبفا همدان گفت: از ۱۱ شب تا ۴ صبح کاهش فشار داریم و این کاهش فشار موجب قطع شدن آب در طبقات بالا می شود.

حمیدرضا نیکداد در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه کاهش و قطعی اخیر آب در استان همدان اظهار کرد: سه ماه است که از ۱۱ شب تا ۴ صبح کاهش فشار داریم و این کاهش فشار باعث نرسیدن آب به طبقات بالا و طبعاً قطع شدن آب آنها می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که برنامه کاهش فشار در همه مناطق استان همدان اجرا می‌شود بیان کرد: در همدان ۷۰ فشار شکن و کنترل گر فشار آب داریم که در بازه زمانی ۱۱ شب تا ۴ صبح کنترل گر ها عمل می‌کنند و فشار آب را به حداقل میزان ممکن می‌رسانند.

معاون بهره برداری و توسعه‌ی شرکت آبفا همدان با بیان این مسئله که تفاوت زمان کاهش فشار آب منازل به دلیل دوری و نزدیکی از فشار شکن‌ها است ادامه داد: خانه‌های نزدیک بلافاصله دورتر با یک مقدار وقفه زمانی کاهش فشار آب پیدا می‌کنند زیرا در منازلی که فاصله بیشتری از فشار شکن‌ها دارند فرصت بیشتری برای مصرف آّب باقی ماند در خط لوله دارند.

وی اضافه کرد: این برنامه کاهش فشار آب به علت مدیریت در مصرف آب است زیرا امسال ۴۴ درصد کاهش بارندگی و بارش داشته‌ایم و منابع آبی ما ضعیف شده‌اند که ناچار هستیم با ابزارهایی که در اختیار هست مدیریت مصرف آب را انجام دهیم. مردم هم باید مصارف شأن را مدیریت کنند و شستشوهایی که نیاز نیست انجام ندهند تا فصل بارش آغاز شود و منابع آبی پر آب شوند تا آب را تصفیه و در اختیار مردم قرار دهیم.