ورامین- استاندار تهران با تشریح معضلات ۴ شهرستان استان تهران شامل ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت گفت: سرانه بودجه ۱۴۰۰ استان تهران با توجه به رشد جمعیت و زیرساخت‌ها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر پنج شنبه در جلسه جمع بندی سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران که در فرمانداری ورامین برگزار شد اظهار داشت:

امروز مشکلات و معضلات و پروژه‌های منطقه جنوب شرق استان تهران را با توجه به ویژگی‌های این منطقه از لحاظ سرعت تحولات جمعیتی نسبت به شهرستان‌های دیگر استان مشاهده کردیم.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه رشد جمعیت استان تهران ۱.۲۴ صدم است گفت: داریم این مناطق رشد جمعیت ۱.۷۱ درصد است و طبق آمار سال ۹۵ در قرچک ۶۹ هزار نفر، پیشوا ۸۶ هزار نفر، پاکدشت ۳۵۰ هزار نفر و در ورامین ۲۸۳ هزار نفر افزایش جمعیت داشته‌ایم که مجموعاً جمعیت در این ۴ شهرستان ۹۹۰ هزار نفر شده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی استان تهران در این ۴ شهرستان وجود دارد و از مجموع ۱۸۰ هزار هکتار اراضی ۸۶ هزار هکتار آن در این ۴ شهرستان قرار گرفته است افزود: اگر جمعیت استان تهران ۶ درصد آن روستایی باشد در این ۴ شهرستان ۲۴ درصد روستایی داریم که مزیت محسوب می‌شود.

استاندار تهران گفت: به جمعیت ۴ شهرستان باید جمعیت اتباع نیز افزوده شود که یک رقم بالایی می‌باشد چنانکه در سرشماری سال ۹۵ به میزان ۵۵۰ هزار نفر اتباع در کل استان تهران داشته‌ایم و برآورد ما این است یک میلیون ۷۰۰ نفر از این اتباع فاقد آمار و سرشماری هستند و در پیشوا حدود ۶۵ هزار نفر اتباع داریم که در آمایش سرزمینی پاکدشت، پیشوا، ورامین و قرچک منطقه ۴ هستند.

محسنی بندپیدر خصوصپیشران‌های توسعه در این ۴ شهرستان عنوان داشت: در قرچک دهکده سفال، قطببومگردی و قطب مصالح ساختمانی راداریم و در ورامین تغییر الگوی کشت آبیاری، در پیشوا تأسیس ورزشگاه و احیا و بازآفرینی شهرک صنعتی و در پاکدشت نیز تولید نهال زینتی و قطب گل‌های زینتی و پایانه صادرات و بسته بندی گل را داریم.

وی با بیان اینکه قدم‌های خوبی در استان تهران در حال دنبال کردن هستند گفت: پروژه آب رسانی از مرکز تصفیه فاضلاب هفتم به شهرستان ورامین و پاکدشت نیز در دست بررسی و اجراست که از این طریق۳۰ میلیون متر مکعب آب شرب تأمین می‌شود که آن موضوع ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است و ۳۳ درصدپیشرفت داشته است و  جمع آوری انتقال آب از شهرک‌های جنوب شرق استان تهران را نیز داریم که ۷۰ درصد و معادل ۵۸ میلیون متر مکعب آب جمع آوری شده است.

استاندار تهران عنوان داشت: تأسیسات مرکز تصفیه فاضلاب جمع آوری فاضلاب ۴ شهرستان غیر از پیشوا که ۶۲ درصد پیشرفت دارد بقیه شهرستان‌ها از پیشرفت ۳۲ تا ۳۳ درصدی برخوردار هستند که نیازمند توجه و اعتبارات هستند و پروژه افتتاح مرکز تصفیه فاضلاب جنوب دشت ورامین یکی از پروژه‌های زیربنایی محسوب می‌شود که ۲۸۳ میلیون متر مکعب از پساب دشت ورامین که ۳۰ میلیون متر مکعب آن برای ری و ۲۵۳ میلیون متر مکعب برای دشت ورامین می‌باشد که دارای پیشرفت خوبی می‌باشد.

وی گفت: در هر یک از این شهرستان‌ها مشکلی داریم که نیازمند مساعدت است و یکی از آنها نبود بیمارستان در پیشوا می‌باشد که دانشگاه آزاد نزدیک به ۱۰ سال است که زمین برای احداث بیمارستان تحویل گرفته و یک سال اخیر اعلام کرده که نمی‌تواند کار را انجام دهد.

پذیرفت که طی یک تفاهم نامه‌ای آموزش رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی شهرستان‌هایبر عهدهبگیرند و پروژه‬ را با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دانشگاه علوم پزشکی تهران بدهند.

محسنی بندپی بیان داشت: موضوع دیگر بحث مترو ورامین و قرچک است که از مسیر خارج شده اما درخواست مردم است که این پروژه در دست اجرا قرار بگیرد، در پاکدشت کمربندی شهر بیش از ۱۰ سال معطل مانده و لازم است که به صورت آزادراهی در بیاید تا با سرعت بیشتری کار صورت بگیرد.

استاندار تهران با انتقاد از بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۱۴۰۰ استان تهران اظهار داشت: عدد و رقم پروژه‌هایی کهردیفاعتباری در بودجه سال ۱۴۰۰ در پیشنهادی دولت وجود دارد برای این پروژه‌ها کم است، ب

ه عنوان مثال سرانه در نظر گرفته شده برای بهداشت و درمان مردم شهرستان‌های استان تهران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۸ دهم میلیون ریال به ازای سرانه است یعنی استان تهران درردیف بیست و نهمین قرار گرفته که با توجه به رشد و نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها به تناسب جمعیت ضرورت دارد که سهم استان نسبت به سرانه افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری مهر