تصفیه آب با استفاده از پروتئین ها ، جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها»»»

فناوری نوین و سازگار با محیط زیست جهت از بین بردن ویروس ها و باکتری های عامل بیماری های منتقل شونده از آب آشامیدنی، توسط دانشمندان توسعه یافته است.

پروتئین (StrepMiniSog) به گونه ای طراحی شده است که به عوامل بیماری زای مورد نظر از طریق آنتی بادی ها متصل می شود.

این کاتالیزور نوری پروتئینی با استفاده از نور، هیدروژن پراکسید تولید کرده و باکتری های E. coli، لیستریا و همچنین تک یاخته هایی مانند ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم را از بین می برد.

این فن آوری توسط دیوید وندل، استاد دانشگاه سینسیناتی مورد بررسی قرار گرفته است. وی میگوید:

“این پروتئین طوری طراحی شده است که به عامل بیماریزای هدف چسبیده و در حضور نور با تولید هیدروژن پراکسید، آن را نابود می کند.”

نکته مهمی که وندل اشاره می کند این است که این تکنولوژی، ویروس ها و باکتری ها را در آب، بدون اضافه کردن آلاینده های مزاحم مانند آنتی بیوتیک ها یا ضد عفونی کننده ها ازبین می برد.

تکنولوژی به کار رفته باید انتخاب پذیر بوده و فقط ویروس ها و باکتری های هدف را از بین ببرد و به باکتری های مفید آسیبی نزند زیرا باکتری های بسیار مهم و مفیدی وجود دارند که نه تنها برای تصفیه آب بلکه برای طبیعت نیز بسیار حائز اهمیت اند.

نکته ی دیگری که نویسنده ارشد مقاله بدان اشاره می کند ضدعفونی کردن آب با کلر است که روشی مرسوم بوده ولی باید بدانیم که کلر خود عامل آلاینده ی محیط زیست است و مقدار اضافی آن بسیار سمی و خطرناک است.

همچنین کلر نمی تواند بعضی از باکتری ها مانند لژیونلا را از بین برد، چون این باکتری ها در مقابل کلر مقاوم شده اند.

وندل توسعه انبوه این فناوری رادر کمتر از ۵ سال امکان پذیر می داند. نکته آخر و مهم در مورد این فن آوری این است که این تکنولوژی نه تنها برای تصفیه آب بلکه برای مصارف دیگر مثل ضدعفونی وسایل یا پاکسازی پوست انسان بسیار کارآمد است.

منبع: زیست فن