تصفیه آب با غشاهای گیاهی» گروهی از محققان ماده‌ای مشتق شده از گیاهان را طراحی کرده‌اند که می‌تواند تصفیه آب را بهتر از غشاهای نفتی کنونی تصفیه کند. این نانو‌پلیمر متخلخل بر پایه‌یِ اسیدهای چرب طبیعی گرفته شده از روغن گیاهان است.

تصفیه آب با غشاهای گیاهی انتخابی عمل می‌کند، بدین معنا که آب را با نانوفیلتراسیون از شر آلاینده‌هایی همچون رنگ‌های نساجی، مواد دارویی، آفت‌کش‌ها و دیگر آلاینده‌هایِ نگران کننده، خلاص می‌کند.

به دلیل نگرانی‌های محیط زیستی، ساخت پلیمر از مواد تجدیدپذیر، برای مدت‌ها هدف پژوهشگران برای جایگزینی مواد نفتی بوده است. تکنولوژی‌های غشایی با وجود نقش مهمی که در تصفیه آب ایفا می‌کنند، دو اشکال مهم دارند: انتخاب پذیری پایین و ساخته شدن از مواد نفتی.

در این تحقیق برای ساخت غشا، از روشی به نام قالب مولکولی استفاده شده است.

به گونه‌ای که یک تک مولکول به‌عنوان راهنمای مولکول‌های اسید چرب برای خودآرایی شش ضلعی عمل می‌کند. چون مولکول‌های اسید چرب به صورت فیزیکی به مولکول راهنما متصل نمی‌شوند، مولکول قالب رها شده و نانو‌تخلخل‌ها یا همان غشا، تشکیل می‌شود.

اندازه نانوتخلخل‌ها به صورت دقیق با فرایند خودآرایی تعیین می‌شود. ماهیت شیمیایی دیواره نانوتخلخل‌ها، تقریبا همان ماهیت اسیدهایِ چرب است. بهبودهایی هم که بعد از تشکیل نانوتخلخل‌ها بر روی غشا انجام می‌شود، بر ماهیت شیمیایی تاثیرگذار است.

غشاها در آزمون‌های جذب سطحی محک شده‌اند تا بررسی شود که مولکول‌هایی با اندازه و بار متفاوت تا چه حد به تخلخل‌ها وارد می‌شوند. تفاوت کوچک ۰/۴ نانومتری (۲۵۰,۰۰۰ بار کوچک‌تر از عرض تار موی انسان) منجر به تغییر از ورود کامل، به پس زدن نزدیک به کامل مولکول‌ها می شود. این غشاها مولکول‌های با بار منفی را، فارغ از اندازه‌شان، به‌طور کامل پس می‌زنند.

 

منبع: زیست فن

»»» مشاهده مقالات دیگر