تصفیه آب با غشا و زیست لایه و نیروی جاذبه »»» امروزه دسترسی به آب آشامیدنی، برای میلیون‌ها نفر از ساکنان زمین، یک چالش محسوب می‌‌شود.

بسیاری از فرایندهای مرسوم تصفیه آب، جوابگوی نیاز‌های آینده نیستند و باید اقتصادی تر طراحی شوند.

اخیرا محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا، با طراحی یک سیستم اقتصادی و موثر تصفیه آب، توانستند آب‌های غیر آشامیدنی منطقه را، به آب شرب تبدیل کنند.

در این تحقیق از آب برکه‌های محلی، که داری مقادیر قابل توجهی از مواد آلی هستند، استفاده شد.

در این سیستم، تصفیه آب به کمک غشا‌هایی صورت می‌گیرد که بر روی آن زیست لایه‌های خاصی تثبیت شده است. غشا با مکانیسم غربالگری و زیست لایه با تغذیه از آلودگی‌های موجود، منجر به تصفیه آب می‌شوند.

با توجه به بررسی‌های انجام شده، در سیستم  تصفیه آب با غشا و زیست لایه و نیروی جاذبه بیش از %۹۹/۹۹ آلودگی‌ها را می تواند حذف ‌کند، که منجر به قابل شرب شدن آب خروجی می‌گردد.

طراحی نوآورانه‌ ای که دراین سیستم تصفیه آب صورت گرفته، کمک گرفتن از نیروی جاذبه است.

این طراحی به خصوص، موجب می‌شود که آلودگی‌های جدا شده از آب و تجمع یافته در سیستم، به کمک نیروی جاذبه و بدون نیاز به فرایند‌های پیچیده مکانیکی و مواد شیمیایی خاص، از سیستم خارج شوند؛

در نتیجه در قیاس با فرایند‌های مرسوم تصفیه آب، فرایند‌هایی که با کمک این سیستم انجام می‌شوند، اقتصادی تر هستند و از لحاظ عملیاتی اجرایی تر.

قرار است که به زودی در این سیستم در غرب ونکوور به صورت پایلوت بررسی شود و در صورت موفقیت، در مناطقی که دسترسی به آب آشامیدنی مشکل است، اجرا خواهد شد.

 

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع: زیست فن