تصفیه خانه آب شهرستان ملکشاهی کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور کلنگ اجرای ایستگاه پمپاژ شماره ۳ و تصفیه خانه آب شهرستان ملکشاهی به زمین خورد.

این طرح را یکی از طرح های مهم حوزه آب و فاضلاب استان ایلام دانست که با هدف ارتقای تصفیه آب شهر ارکواز، روستاهای مسیر خط انتقال و صنعت ملکشاهی اجرا خواهد شد.

این پروژه شامل احداث یک باب مخزن بین راهی به ظرفیت هزار متر مکعب؛ احداث یک باب ایستگاه پمپاژ با طرفیت ۱۸۵ لیتر بر ثانیه و یک باب تصفیه خانه آب با ظرفیت ۱۶۵ لیتر در ثانیه است که به منظور تامین بلند مدت آب ملکشاهی تا ۲۴ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

 این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۱۳ میلیارد ریال اجرا خواهد شد و قرار است تا ۲۵ سال آینده تامین آب شهرستان ملکشاهی را پوشش دهد.