فاضلاب های حاوی نشاسته

این فاضلاب ها در فرآیند های تولید کارخانه سیب زمینی و دیگر صنایع به وجود می آید. تصفیه فاضلاب های حاوی نشاسته خام بسیار سخت می باشد.

این فاضلاب ها نه به خوبی فیلتر می شوند و نه بخوبی لخته ایجاد می کنند. این پساب ها غنی از کربن بوده و می توانند به صورت بی هوازی تصفیه شوند. تصفیه فاضلاب های حاوی نشاسته پخته شده نسبتا آسان می باشد.

در این نوع فاضلاب ها با اضافه کردن اسید لخته سازی انجام داده و سپس خنثی سازی بر روی آن انجام می دهند.

تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته عمدتاً شامل کربوهیدرات ها ماننـد نشاسـته ها، قندها، پکتـین و همچنین ویتامین ها و دیگر محتویات دیواره سلولی است.

حدود %۷۵کل ترکیبات آلی بـه صـورت محلول هستند. بنابراین مواد مذکور توسط روش های فیزیکی و مکانیکی قابل حذف نیسـتند.

بنـابراین اکسیداسـیون بیولوژیکی و شیمیایی روش های مناسب برای تصفیه فاضلابکارخانه نشاسته عمدتاً شامل کربوهیدرات ها ماننـد نشاسـته ها، قندها، پکتـین و همچنین ویتامین ها و دیگر محتویات دیواره سلولی است. حدود %۷۵کل ترکیبات آلی بـه صـورت محلول هستند.

بنابراین مواد مذکور توسط روش های فیزیکی و مکانیکی قابل حذف نیسـتند. بنـابراین اکسیداسـیون بیولوژیکی و شیمیایی روش های مناسب برای تصفیه این گونه فاضلابها می باشند.  گونه فاضلابها می باشند. 

معروف ترین گیاهانی که منبع نشاسته هستند عبارتنداز:

سیب زمینی معمولی، سیب زمینی شیرین و حبوبات،.

برخی کاربردهای نشاسته سیب زمینی شامل موارد ذیل می باشد:

صنایع غذایی: لبنیات، شیرینی، شکلات، انواع سس ها، مواد فریزری، کنسرو،ماکارونی.
صنایع دارویی: پوشش کپسول ها، استفاده از خاصیت چسبندگی نشاسته،  نخ بخیه،  جلوگیری از خونریزی در جراحی،
جایگزین پلاتین در شکستگی استخوان که از پلیمر نشاسته تولید میشود.
صنایع پتروشیمی و مواد پلاستیکی: چسبندگی مواد و استفاده از خواص پلیمری نشاسته
صنعت ساختمان: بتون، سیمان، گچ، رونماهای ساختمانها،  پل ها
صنعت نفت: هموژن کردن گل حفاری و ایزوله کردن بدنه چاهها
صنعت چسب سازی
رنگ سازی
صنعت تولید کاغذ و کارتن
صنعت چوب
تولید فیلم
صنعت نساجی و پارچه بافی
تولید ظروف یکبار مصرف و وسائل بهداشتی سازگار با محیط زیست
سرامیک، کاشی، چینی
انواع شوینده ها

برای تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته به سبب وجود ترکیبات محلول از روش های اکسیداسیون بیولوژیکی و شیمیایی برای تصفیه این نوع فاضلاب استفاده می کنند.

بار آلودگی فاضلاب صنعت نشاسته از بار آلودگی فاضلاب های خانگی بسیار بیشتر است اما به صورت کلی کارخانجات جانبی این صنعت چون کارخانجات پوست گیری سیب زمینی و تولید چیبس با فرآیندهای تصفیه ساده تری تصفیه می شوند.

محل مصرف آب و تولید فاضلاب در تولید نشاسته

با توجه به فرایند تولید نشاسته سیب زمینی، مشاهده می شود که عمده ترین محل مصرف آب و تولید پساب در بخش های شستشو -که شامل موارد ذیل هستند- ایجاد می شود:

۱- شستشوی سیب زمینی ورودی به کارخانه: در این بخش، فاضلاب ناشی از شستشو حاوی گل و لای و مواد زاید دیگر می باشد. بنابراین میزان جامدات معلق و کلوئیدی این فاضلاب بالا بوده که سبب بروز کدورت زیاد می گردد.

۲- شستشو در پوست کن: جهت زدودن بقایای پوست از سیب زمینی پوست کنده شده به کار میرود. پساب تولیدی در این قسمت حاوی بقایای پوست سیب زمینی بوده و دارای جامدات معلق می باشد.

۳- شستشو در دستگاه خرد کن، رنده و غربال: فاضلاب این قسمت حاوی نشاسته زیادی است که به سبب نامحلول بودن در آب، به صورت کلوئیدی در فاضلاب موجود بوده و باعث افزایش میزان COD و BOD در فاضلاب می شود.

۴- شستشوی نهایی تجهیزات و سالن تولید: فاضلاب تولیدی در این قسمت حاوی جامدات معلق، چربی، COD و BOD میباشد.

برای تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته به سبب وجود ترکیبات محلول از روش های اکسیداسیون بیولوژیکی و شیمیایی برای تصفیه این نوع فاضلاب استفاده می کنند.

آشغال گیرها :

برای جدا کردن ذرات معلق و شناور این فاضلاب از آشغال گیرها استفاده می شود. آشغالگیر همانند توری عمل می کند و فاضلاب از مرکز آن عبور می کند.

شناور سازی :

در این مرحله روغن و گریس از فاضلاب حذف می شود. این مرحله دومین و از مراحل مهم تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته است.

متعادل ساز :

مرحله بعدی برای تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته، فرآیند متعادل سازی است. در این مرحله فاضلاب یکنواخت تر می شود و PH و مواد آلی طی فرآیندهای شیمیایی، یکنواخت و متعادل می شوند.

تصفیه ثانویه و فرآیندهای لجن فعال دو مرحله آخر تصفیه فاضلاب صنایع نشاسته هستند. با انجام اصولی و صحیح این فرآیند بار آلودگی فاضلاب به طور چشمگیری کاهش می یابد.

 

»»» مشاهده مقالات دیگر

 

منبع : مقالات تخصصی شرکت فن آوری آب ثمین