جلسه بررسی پیشرفت و برنامه ریز های صورت گرفته در مورد تونل فاضلاب رو غرب و مرکز تصفیه فاضلاب غربی صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه با حضور معاون مهندسی استان و مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت فاضلاب تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران، در این جلسه موضوعات افزایش راندمان کار و همچنین تعیین تکلیف پوشش ۸۰۰ متر انتهایی تونل غرب مطرح شد.

همچنین در حاشیه این جلسه سید علیرضا ساداتی فر معاون مهندسی توسعه آبفای استان از این پروژه ها بازدید کرد.

تونل فاضلاب رو و مرکز تصفیه فاضلاب غرب تهران واقع در محدوده فیروزبهرام به ترتیب با پیشرفت ۸۱و ۷۳ درصدی تاپایان امسال تکمیل خواهند شد.

گفتنی است مسعود رضا ثامنی معاون مهندسی و توسعه و داوود سعادت لطفی مدیر امور نظارت بر خطوط انتقال و منصور باقری مجری پروژه تصفیه خانه غرب در این جلسه حضور داشتند .

 

منبع : آبفا تهران