امروزه بطور کلی تصفیه فاضلاب به دو روش زیر انجام می پذیرد که توضیحات مختصر و مفیدی در ذیل به صورت مجزا داده شده است. فن آوری آب ثمین نیز با بهره گیری از دانش کافی در این زمینه و استفاده از نیروی متخصص و بکار گیری دستگاه های مدرن و تکنولوژی روز دنیا دراین زمینه  پا به عرصه نهاده است.

  • راکتور بایو فیلم بر روی بستر متحرک (MBBR)
  • بیو راکتور غشایی (MBR)