راکتور بایو فیلم بر روی سطح بستر متحرک (MBBR)

رشد میکرو ارگانیزم ها بر روی سطح بستر، بایوفیلم نامیده می شود. میکرو ارگانیزم ها در یک فرایند بایوفیلم در برابر اختلالات در مقایسه با فرایندهای دیگر تصفیه بیولوژیکی مقاومتر هستند.

تکنولوژی های تصفیه فاضلاب بایوفیلم در مقایسه با تکنولوژی های متداولی نظیر لجن فعال مؤثر تر هستند.

در تکنولوژی بایوفیلم MBBR، بایوفیلم بر روی حامل های پلاستیکی مهندسی شده ای رشد می کند که طراحی آنها به گونه ای است که می تواند مساحت سطح زیادی را برای پرورش بایو فیلم تأمین کند. این حامل های بایو فیلم معلق هستند و به طور کامل با فاز آبی مخلوط می باشند.

استفاده از این تکنولوژی می تواند در شرایط بارگذاری سنگین بدون هیچ مشکل گرفتگی، کارساز باشد و می تواند فاضلابهای شهری و صنعتی را حتی در یک فضای کوچک تصفیه کند.

بهره برداری از تکنولوژی بایو فیلم MBBR مفید، فشرده و آسان است.

این تکنولوژی می تواند به عنوان یک راه حل فوق العاده به صورت یک فرایند مستقل عمل کند. علاوه براین  می تواند برای به روز آوری پتانسیل تصفیه فرایندهای لجن فعال نیز استفاده شود.

راکتور بایوفیلم جهت تصفیه فاضلاب

دستگاه ام بی بی آر آب ثمین جهت تصفیه فاضلاب
راکتور بایو فیلم جهت تصفیه فاضلاب