تفاهم نامه همکاری آبفای جنوب غربی استان تهران با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران امضا شد

تفاهم نامه همکاری آبفای جنوب غربی استان تهران با بانک قرض‌الحسنه مهر ایران امضا شد