جهت تماس با فن آوری آب ثمین می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده نمایید:

۰۲۶-۳۶۳۳۱۶۲۲-۴

fax: 02636331625

whats app & telegram: 09120681594

mail: Info@absamin.com