مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تهیه طرح اضطراری برای تامین آب شرب به مشهد با وجود تداوم خشکسالی در استان گفت: تهیه طرح اضطراری برای تامین آب شرب کلانشهر مشهد طی ۲ سال آینده ضروری است.

محمد علایی اظهار کرد: در این طرح شرکت آب و فاضلاب مشهد باید طرح‌های مدیریت مصرف خود و  مقدار آب مصرفی برای شرب و بهداشت در سال  ۱۳۹۹ به تفکیک چاه‌ها، سدها، قنات و چشمه اعلام کند.

وی افزود: در این طرح واحدهای پر آب طلب و مشترکین پر مصرف مانند: هتل‌های پنج ستاره، مجتمع‌های تجاری، میدان تره بار، واحدهای صنعتی و شهرداری مشهد باید با حداقل آب و رعایت الگوی مصرف مدیریت شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای رضوی خراسان رضوی با بیان اینکه میزان خالص آب شرب در سال ۱۴۰۱ باید توسط شرکت آب و فاضلاب مشهد به تفکیک نوع منبع و تعیین نیاز آبی خالص شرب و بهداشت مشخص شود، بیان کرد: تمام منازل شهر مشهد باید مجهز به لوازم کاهنده مصرف آب شود تا شاهد کاهش چشمگیر مصرف آب باشیم.

علایی با اشاره به اینکه منابع تأمین آب شرب در سال آینده باید تعیین شود، گفت: بر مبنای مدیریت ریسک اگر میزان آب سد دوستی را صفر در نظر بگیریم باید به دنبال دیگر راه‌های تامین آب از جمله ساخت خط غرب مشهد برای انتقال پساب و جایگزینی با چاه‌های کشاورزی در غرب دشت مشهد باشیم.

وی بیان کرد: اگر در مصرف آب صرفه جویی نشود پنج متر مکعب معادل ۵۰۰۰ لیتر در ثانیه کسری مخازن آب خواهیم داشت که این آمار بسیار نگران کننده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطر نشان کرد: فهرست چاه‌های موجود در شهر مشهد که متعلق به دستگاه‌های مختلف دولتی و اجرایی همچنین چاه‌های کشاورزی حاشیه شهر مشهد با قابلیت استفاده برای مصرف شرب و بهداشت در صورت اضطرار باید در  طرح اضطراری تامین آب شرب کلانشهر مشهد ارائه شود.

علایی بیان کرد: همچنین چاه غیرمجاز و چاه‌های دارای اضافه برداشت محدوده مطالعاتی مشهد در سال ۱۴۰۰ پر می‌شود و یا اضافه برداشت آن‌ جلوگیری می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی،وی افزود: در گام بعدی شرکت شهرک‌های صنعتی باید تعداد واحدهای صنعتی که مواد غذایی، آب و نوشابه تولید می‌کند، در محدوده مشهد مشخص تا میزان آب مصرفی دیگر صنایع از طریق پساب تامین شود.