با تلاش همکاران واحد فنی مهندسی و بهره برداری و  توسعه شبکه فاضلاب در ناحیه منیریه به جهت کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پس از بازدید های میدانی و شناسایی شبکه، اولویت اتصال واحدهای مسکونی کوچه های اسعد و سعادت همچنین خیابان های یاسری شمالی ، گلشن شمالی و جمهوری به شبکه فاضلاب شهری در برنامه کاری آب و فاضلاب ناحیه منیریه قرار گرفت

مدیر ناحیه منیریه با اعلام این خبر افزود پس از اخذ مجوزهای شهرداری عملیات توسعه شبکه فاضلاب خیابان دانشگاه جنگ و خیابان جمهوری حدفاصل یاسری شمالی و نوفلاح انجام شد.

وی افزودکلیه عملیات توسعه شبکه فاضلاب در ناحیه منیریه با رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیطی صورت گرفته است طول عملیات توسعه شبکه فاضلاب ۱۷۰ متر و با ساخت چهارعدد منهول و در مدت یکماه صورت پذیرفته است و پس از اتمام عملیات به تعداد ۳۱۵ فقره انشعاب فاضلاب قابل نصب و بهره برداری می باشد.

 

منبع : ابفای تهران