مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران از انجام عملیات بازسازی و توسعه ۶۰۰ متر شبکه فاضلاب در محدوده زیرپوشش این شرکت خبر داد

تیمور علی‌زاده گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۶۶ متر عملیات رفع انفصال و توسعه شبکه فاضلاب انجام شده و ۱۷۰ متر عملیات بازسازی شبکه فاضلاب در نقاط مختلف از جمله محدوده‌های بزرگراه مدرس، کامرانیه، ولنجک، شیخ بهایی و شیخ فضل‌الله به پایان رسیده است.

به گفته علی‌زاده مجموع طول خطوط شبکه جمع‌ آوری بهداشتی شبکه فاضلاب آبفای منطقه یک ۱۱۳۲ کیلومتر است و تا پایان امسال ۱۸۰ کیلومتر شبکه جدید نیز به مجموع خطوط فعال این شرکت افزوده خواهد شد.

گفتنی است جمعیت زیرپوشش آبفای منطقه یک شهر تهران یک‌میلیون و ۵۲۲هزار نفر است که ۷۳درصد آن در قالب ۸۹ هزار و ۷۴۱ رشته انشعاب فعال فاضلاب، زیر پوشش خدمات جمع‌آوری بهداشتی فاضلاب قرار دارند.