مدیر امور نظارت بر اجرای شبکه فاضلاب مناطق ۲۱و۲۲ شرکت فاضلاب تهران گفت: عملیات اجرایی شبکه اصلی و فرعی فاضلاب در منطقه ۲۲ در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و در صورت تامین مالی به موقع و همکاری در صدور مجوزها تا سال ۱۴۰۵ به طور کامل اجرا می‌شود.

آیدین تکلیفی با اشاره به طراحی حدود ۲۴۰ کیلومتر شبکه فرعی و اصلی برای منطقه ۲۲ گفت: تاکنون حدود ۶۸ کیلومتر شبکه جمع‌ آوری فاضلاب در این منطقه اجرا شده است.

تکلیفی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده بین وزارت نیرو و شهرداری تهران در سال‌های قبل افزود: در مورد اجرای طرح فاضلاب در منطقه ۲۲ برای احداث چهار واحد تصفیه‌ خانه فاضلاب محلی (خرگوش‌دره، دست‌واره، غرب دریاچه و وردآورد)، مقرر شد زمین مورد نیاز توسط شهرداری منطقه ۲۲ تامین و برای احداث تصفیه‌ خانه فاضلاب به شرکت فاضلاب تهران واگذار شود اما تاکنون عملیاتی نشده و شهرداری منطقه ۲۲ در حال پیگیری موضوع است.

او با بیان این‌که در حال حاضر شرکت فاضلاب تهران از محل درآمد جاری بخشی از شبکه فاضلاب منطقه را اجرا کرده است، گفت: الگوی کلی شبکه جمع‌ آوری و انتقال فاضلاب در منطقه ۲۲ برای انتقال به دو تصفیه‌خانه فاضلاب شمال غرب و تصفیه‌ خانه فاضلاب غرب (فیروزبهرام) طراحی شده است و در صورت تملک و واگذاری زمین چهار واحد تصفیه‌ خانه محلی اشاره‌شده، امکان سوئیچ جریان به این تصفیه‌خانه‌ها و نگهداری پساب در منطقه امکان‌ پذیر خواهد بود.

مطابق مطالعات طرح جامع فاضلاب تهران، تاسیسات فاضلاب در منطقه ۲۲ تهران در افق طرح سال ۱۴۱۰ برای جمعیتی در حدود ۷۰۰ هزار نفر طراحی شده است.