مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران گفت: با بهره برداری از هشت حلقه چاه جدید ۱۶۰ لیتر در ثانیه به حجم تامین آب شهرها و روستاهای زیر پوشش افزوده شد

سیدعلی لدنی نژاد گفت: به منظور تامین آب شهرها و روستاها در زمان اوج مصرف، علاوه بر بهره مندی از خطوط انتقال الغدیر و رینگ آبرسانی تهران، عملیات حفر و تجهیز چاه های جدید نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
لدنی نژاد افزود: این اقدامات با اعتباری افزون بر ۱۱۰میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری و عمرانی انجام شده است.
این چاه ها در شهرهای رباط کریم، نسیم شهر، اسلامشهر و نصیرشهر و روستاهای حسن آباد و کاظم آباد حفر و تجهیز شد و در مدار توزیع و بهره برداری قرار گرفت.