مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: به منظور حذف آلاینده‌های موجود در آب بسیاری از ترکیبات نانو را سنتز کرده‌ایم و با انجام تحقیقات به دنبال ارتقای کیفیت پساب صنعتی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مهتاب باغبان با بیان این‌که این کار نه‌تنها برای تهران بلکه برای سراسر کشور انجام شده است، اظهار کرد: قصد داریم با انجام برنامه‌هایی این فناوری را تجاری کنیم تا به صورت کاربردی در صنعت آب و فاضلاب استفاده شود.

او با اشاره به این‌که برای انجام این کار هم‌پای بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا پیش رفتیم، عنوان کرد: این کار بیش‌تر برای پساب‌های واحدهای صنعتی انجام می‌شود، چراکه منابع آبی که مورد استفاده قرار می‌گیرد از منابع آب سطحی و زیرزمینی تامین می‌شود که عموما قبل از استفاده، عملیات تصفیه به طور کامل روی آن صورت می‌گیرد، اما برای مواردی مثل واحدهایی که آلاینده های صنعتی دارند باید اقداماتی انجام می‌شد.

به گفته مدیر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت آب و فاضلاب تهران به منظور افزایش سلامت آب و حذف آلاینده‌ها، قبل از این‌که آب وارد محیط زیست شود با استفاده از ترکیبات نانو، آلاینده‌ها را حذف و بعد آن‌ها را وارد منابع پذیرنده محیط زیست می‌کنیم که این مسئله موجب افزایش کیفیت آب می‌شود.