به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دانشجویان سراسر کشور در سه بخش تولید آب شرب، آب صنعتی و کشاورزی و تصفیه پساب‌ها برگزار شد.

در این مسابقه ۱۱ طرح ارائه شده است که بعد از بررسی کمیته داوران و کمیته فنی و بخش عملی ۶ طرح برگزیده معرفی خواهند شد. در بخش عملی دستگاه‌ها باید میزان آب شور ارائه شده را با کیفیت مورد نظر تصفیه، شیرین سازی و آماده استفاده در صنعت کنند. در ایران بیش از ۳۰۰ روز آفتابی وجود دارد و با توجه به منابع غنی آب شور، صنعتی سازی این دستگاه‌ها می‌تواند در کنار ذخیره سازی انرژی به حل معضل تأمین آب شیرین و کشاورزی و تصفیه پساب‌ها کمک کند.