معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: خط انتقال فاضلاب مسکن مهر ٧۵ هکتاری خرم آباد در مرحله شروع به کار است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر فلاح نژاد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به فعالیت اجرای خطوط انتقال و شبکه های فاضلاب در شهرهای لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای خط انتقال و نصب انشعاب فاضلاب از جمله فعالیت های این شرکت بوده که در حال حاضر اجرای آن در شهرهای خرم آباد، پلدختر، ازنا، الیگودرز، کوهدشت و بروجرد در دست اجرا است.

وی افزود: برای اجرای خط انتقال فاضلاب مسکن مهر ٧۵ هکتاری خرم آباد هزینه ای بالغ بر پنج هزار میلیون ریال نیاز بوده که پیمانکار این طرح انتخاب و طرح در مرحله شروع به کار است. همچنین اجرای شبکه و نصب انشعاب های فاضلاب در نقاط مختلف شهر خرم آباد در دست اجراست.  

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به اینکه نصب انشعاب های فاضلاب در شهر پل دختر با هزینه ای بالغ بر ٧٠٠ میلیون ریال در دست اجراست، اضافه کرد: اجرای شبکه های فاضلاب در شهر کوهدشت نیز با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیون ریال توسط پیمانکاران در دست اجرا است.

فلاح نژاد گفت: برای اجرای شش هزار متر انشعاب فاضلاب شهر نورآباد اعتباری بالغ بر دو هزار میلیون ریال برآورد شده که این طرح در مرحله برگزاری مناقصه است همچنین شبکه فاضلاب شهر الیگودرز توسط سه پیمانکار و با اعتبار ۱۰ هزار میلیون ریال در دست انجام است.

وی به وضعیت فاضلاب شهرهای دورود و ازنا اشاره کرد و بیان داشت: مراحل انجام مناقصه برای اجرای خطوط انتقال و شبکه فاضلاب شهر دورود و ناصرالدین با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیون ریال و خط انتقال فاضلاب شهر ازنا با اعتبار شش هزار میلیون ریال در دست اجراست.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب لرستان یادآور شد: اجرای تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای کوهدشت، نورآباد، الشتر، دورود و ازنا با هزینه ای بالغ بر دو هزار میلیارد ریال در مرحله مناقصه و انتخاب پیمانکار است.