دستگاه های ضدعفونی

دستگاه های ضد عفونی (UV Systems)

دستگاه های ضد عفونی (UV Systems)

اشعه فرابنفش (UV) یکی از روش های طبیعی ضدعفونی آب است که شیوه ای موثر جهت ضدعفونی میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها بدون استفاده از مواد شیمیایی می باشد.

سیستم های فرابنفش در مقیاس های مختلفی قابل طراحی و ساخت بوده و همچنین نگهداری ساده ای دارند.

دستگاه ضد عفونی یو وی (UV)  ظرفیت ۳ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV3

ظرفیت: ۳ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۳/۴ اینچ

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

دستگاه ضد عفونی یو وی (UV)  ظرفیت ۶ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV6

ظرفیت: ۶ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۱ اینچ

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

دستگاه ضد عفونی یو وی (UV)  ظرفیت ۱۵ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV15

ظرفیت: ۱۵ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۲ اینچ

دستگاه ضدعفونی ۲۵ متر مکعب

دستگاه ضد عفونی یو وی (UV)  ظرفیت ۱۸ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV18

ظرفیت: ۱۸ متر مکعب بر ساعت (آب دریا)

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: UPVC مقاوم در مقابل خوردگی آب دریا، تحمل فشار ۱۰ بار

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۲٫۵ اینچ

دستگاه ضدعفونی ۲۵ متر مکعب

دستگاه ضد عفونی یو وی (UV)  ظرفیت ۲۵ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV25

ظرفیت: ۲۵ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۲٫۵ اینچ

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

دستگاه ضد عفونی یو وی (UV)  ظرفیت ۶۰ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV60

ظرفیت: ۶۰ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۴ اینچ