دستگاه های ضدعفونی2019-01-08T11:58:22+00:00

دستگاه های ضد عفونی (UV Systems)

دستگاه های ضد عفونی (RO Systems)

اشعه فرابنفش (UV) یکی از روش های طبیعی ضدعفونی آب است که شیوه ای موثر جهت ضدعفونی میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها بدون استفاده از مواد شیمیایی می باشد.

سیستم های فرابنفش در مقیاس های مختلفی قابل طراحی و ساهت بوده و همچنین نگهداری ساده ای دارند.

دستگاه ضد عفونی یو وی ۳ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV3

ظرفیت: ۳ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۳/۴ اینچ

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

دستگاه ضد عفونی یو وی ۶ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV6

ظرفیت: ۶ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۱ اینچ

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

دستگاه ضد عفونی یو وی ۱۵ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV15

ظرفیت: ۱۵ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۲ اینچ

دستگاه ضد عفونی یو وی ۲۵ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV25

ظرفیت: ۲۵ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۲٫۵ اینچ

اسمز معکوس ۵ متر مکعب (BW RO)

دستگاه ضد عفونی یو وی ۶۰ متر مکعب در ساعت

مشخصات دستگاه :

مدل : FAS-UV60

ظرفیت: ۶۰ متر مکعب بر ساعت

کمپانی سازنده: آب ثمین

کشور سازنده: ایران

جنس شاسی: استنلس استیل ۳۰۴

جنس هوزینگ: استنلس استیل ۳۰۴ یا ۳۱۶

نوع شیشه: کوارتز

نوع لامپ: فرابنفش

تابلو برق: اشنایدر

ورودی و خروجی: ۴ اینچ