نحوه ضدعفونی کردن آب

ضدعفونی کردن آب چیست؟

وقتی آب به میکروارگانیسم‌ها آلوده باشد مصرف آن باعث بیمار شدن افراد می شود که باید ضدعفونی گردد. ضدعفونی کردن آب به معنی حذف، غیر فعال کردن یا کشتن میکروارگانیسم های بیماری زاست. میکروارگانیسم ها تخریب یا غیرفعال می گردند که در نتیجه توانایی رشد و تولید مثل را ندارند.
ضدعفونی کردن آب به صورت فیزیکی یا شیمیایی انجام می گردد که در جدول ۱ خلاصه ای از این روش ها ذکر گردیده است.

جدول ۱: ضد عفونی کننده های شیمیایی و فیزیکی آب

روش های ضدعفونی کردن آب

مکانیسم ضدعفونی آب

مواد آلی موجود در آب که به عنوان مواد مغذی و محافظ برای میکروارگانیسم ها عمل می کنند توسط ضدعفونی کننده های اکسید کننده، حذف می گردد. ضدعفونی کننده ها علاوه بر از بین بردن میکروارگانیسم ها باید اثر باقیمانده نیز داشته باشند به این معنی که مقداری از ماده ضدعفونی در آب به صورت فعال باقی بماند و از رشد میکروارگانیسم های بیماری زا در لوله کشی توزیع جلوگیری کند تا آب دوباره دچار آلودگی نشود.

غیر فعال کردن آلودگی های میکروبیولوژی در آب تصفیه شده یا طبیعی، یکی از مراحل آخر تصفیه می باشد. به عنوان یک اقدام اضافی بسیاری از کشورها در پایان آخرین مرحله تصفیه، به منظور حفاظت از آب در برابر آلودگی‌های میکروبیولوژی در سیستم توزیع، آن را ضدعفونی می کنند زیرا ممکن است باکتری ها در آب بعد از اولین مرحله ضدعفونی، باقی بمانند، که این اقدام باعث اطمینان از جلوگیری آلودگی شبکه توزیع می گردد.

 

ضدعفونی معمولاً به دلیل از بین رفتن دیواره سلولی میکروارگانیسم ها یا تغییر در نفوذ پذیری سلولی، پروتوپلاسم یا فعالیت آنزیم ها (تغییر ساختاری در آنزیم ها) صورت می‌گیرد.

این اختلالات در فعالیت سلول باعث می‌شود که میکرو ارگانیسم ها دیگر قادر به تکثیر نباشند و در نتیجه از بین بروند. ضدعفونی کننده های اکسید کننده همچنین مواد آلی موجود در آب را تخریب می‌کند و باعث کمبود مواد مغذی مورد نیاز رشد میکروارگانیسم می‌شوند.