میکرو فیلترهای سرامیکی  

دستگاه سرامیک فیلتر با ظرفیت  ۳m³/d

دستگاه فیلتر سرامیک

سرامیک فیلتر صفحه ای

فیلترهای سرامیکی آب ثمین

مشخصات دستگاه سرامیک فیلتر

 • قطراسمی ۰٫۱ میکرون

 • تصفیه آب سطحی

 • تصفیه فاضلاب

 • دارای پمپ

 • پیش تصفیه

 • بدنه از جنس استنلس استیل

 • لوله کشی از جنس PVC

دستگاه سرامیک فیلتر با ظرفیت ۶m³/d

سرامیک فیلتر تصفیه فاضلاب

سرامیک فیلتر صفحه ای

فیلترهای سرامیکی آب ثمین

مشخصات دستگاه سرامیک فیلتر

 • قطراسمی ۰٫۱ میکرون

 • تصفیه آب سطحی

 • تصفیه فاضلاب

 • دارای پمپ

 • پیش تصفیه

 • بدنه از جنس استنلس استیل

 • لوله کشی از جنس PVC