آشنایی با دستگاه اولترافیلتراسیون (UF)

آشنایی با سیستم اولترا فیلتراسون (UF) و نحوه عملکرد و کاربردهای آن


اولترافیلتراسیون فناوری جداسازی مواد از آب خام ورودی، تحت نیرو محرکه فشار است. این تکنولوژی برای حذف ذرات معلق و آلودگی‌های میکروبی استفاده می‌شود و توانایی حذف یون ها و مولکول های ریز را ندارد. ممبران های الترافیلتراسیون (UF) ذرات تا ۰/۰۳ و بیشتر را حذف می کند و محدوده فشار آنها از ۴ تا ۴۰۰ psi می باشد. این دستگاه‌ها در ظرفیت ها و قابلیت های گوناگون به صورت اتوماتیک و دستی ارائه می‌شوند. از این فناوری به عنوان پیش تصفیه
 سیستم اسمزمعکوس (RO)، تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری، کارخانه های تولید آب معدنی، صنایع غذایی و لبنی و نوشیدنی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استفاده می شود.

شرکت فن آوری آب ثمین پیشرو در ساخت دستگاه های اولترافیلتراسیون (UF) در صنایع آب های معدنی در ایران است. نوع ممبران های  UF مورد استفاده به صورت الیاف توخالی (Hollow Fiber) از شرکت DOW  می باشد که مشخصات آن در شکل ۱ آمده است.

شکل ۱: مشخصات ماژول اولترافیلتراسیون (UF)

ماژول اولترافیلتراسیون یک
ماژول اولترافیلتراسیون دو
ماژول اولترافیلتراسیون سه
در جدول ۱ پارامترهای کیفی آب خام ورودی به سیستم اولترافیلتراسیون (UF) ذکر گردیده است.
 

جدول ۱: پارامترهای کیفی آب خام ورودی به سیستم اولترافیلتراسیون (UF)
پارامترهای کیفی آب خام

اگر کیفیت آب خوراک خارج از رنج طراحی باشد باید قبل از ورود به سیستم اولترافیلتراسیون (UF) کیفیت آن را با پیش تصفیه به رنج استاندارد رساند. جهت ایمنی و جلوگیری از گرفتگی ممبران ها، در ابتدا  از فیلتر ۱۵۰ الی ۳۰۰ میکرون و به دنبال آن، یکی از فیلترهای کارتریج، بگ فیلتر، فیلترهای دیسکی و یا خود تمیز شونده می توان استفاده کرد. بسته به نوع آب یا رنج پارامترهای کیفی آب خام ورودی از سایر روش های پیش تصفیه مانند اکسیداسیون، انعقاد، رسوب گذاری و فیلتر مدیا استفاده می گردد. 

درشکل ۲ مکانیسم کلی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (UF) تشریح شده است. در ابتدا آب از مخزن ذخیره آب خام ورودی توسط پمپ تغذیه به داخل فیلتر میکرونی پمپاژ و ذرات معلق تا ۵ میکرون (بسته به نوع فیلتر میکرونی به کار برده شده می توان ذرات معلق ریز (۱و ۰٫۵ و ۰٫۱) حذف می گردد.

مکانیسم دستگاه UF

شکل ۲: مکانیسم کلی تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (UF) 

 سپس آب تحت فشار به داخل ماژول های الترافیلتراسیون (UF) منتقل شده و ذرات جامد معلق تا ۰۳/۰ میکرون و همچنین کلیه آلودگی های میکروبی ( اعم از باکتری ها و ویروس ها) تحت نیرو محرکه فشار و مکانیسم غربالگری توسط ممبران های اولترافیلتراسیون الیاف توخالی از آب حذف می گردد.